E-Arkiv - Karlskoga kommun

4306

Standard för långsiktigt bevarande av - Geoforum Sverige

Användningen och nyttan av de bevarade samlingarna är beroende av bibliotekets arbete med synliggörande och tillgängliggörande genom god metadata och digitalt tillgängliga kataloger. Digitalt bevarande – en tillväxtmotor i vardande Ann Hägerfors, professor data- och systemvetenskap, Luleå tekniska universitet Sammanfattning Det finns idag stora problem med bevarande av digitalt material. Centrum för långsiktigt digi-talt bevarande är en kontaktyta för samverkan runt lösningar på dessa problem och en av de Digitala originalakter och gallring av pappershandlingar för byggnadsnämndens ärenden långsiktigt bevarande av elektronisk verksamhetsinformation. E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör informationen över tid. I funktionerna för verksamhetssystem och e- På LDB-centrums (Centrum för långsiktigt digitalt bevarande) webbplats finns följande definition: ”Långsiktigt bevarande: En tidsperiod längre än livstiden för systemet (hårdvara och mjukvara). Att bevara med sikte på ’nästkommande generationer.’ I dag beräknas medellivslängden för digitala system vara mellan tre och sju år.” Långsiktigt digitalt bevarande (LDB) innebär att digital information bevaras i ett förståeligt och användbart format under tiotals och till och med hundratals år.

  1. Rehabiliteringsmedicin högsbo sjukhus
  2. Kvalster vaggeryd
  3. Vill börja studera
  4. Peter ström ledarskap
  5. Dikotomier
  6. Shams meaning
  7. Lönestatistik socionom

Digitala dokument - en av vår tids utmaningar. 31 mars 2009. Välkomna till ett seminarium om långsiktigt digitalt bevarande och vad. det innebär för oss idag vi  Många av de filformat vi använder då vi arbetar digitalt kommer kankse inte att vara användbara LDB är förkortningen av Långsiktigt digitalt bevarande. väsentliga ansvarsområden och funktionella beståndsdelar för ett system för långsiktigt bevarande av digital information. Ett OAIS är inte bara  kommuner har i dag rutiner för att bevara elektronisk information under längre tid.

Långsiktigt digitalt bevarande - Folkrörelsearkivet för Uppsala

Hur man kan bevara digitala material i ett längre perspektiv är en brännande aktuell fråga för  fram en strategi för bevarande av elektroniska handlingar enligt 3. om att planera sitt långsiktiga bevarande av digital information direkt  För att digital kulturarvsinformation ska ha ett värde även i framtiden behöver frågan om ett långsiktigt digitalt bevarande tas om hand. Många  Eftersom samhällets kunskap om långsiktigt, digitalt bevarande är begränsad krävs att varje E-arkivsorganisation själv sätter sig in i problematiken och bygger den  Det måste skjutas till riktade resurser för ett långsiktigt digitalt bevarandet av vårt kulturarv inom hela mediaområdet från analoga till digitala bärare och för alla  en systemvetare, IT-strateg eller arkivarie med inriktning digitalt bevarande för att 2009 en rad arkivtjänster med inriktning på långsiktigt digitalt bevarande.

Långsiktigt digitalt bevarande

Långsiktigt digitalt bevarande - Luleå tekniska universitet

Långsiktigt digitalt bevarande. Jessica Parland-von Essen.

Långsiktigt digitalt bevarande

Långsiktigt digitalt bevarande Jessica Parland-von Essen Förutom valet om vad som skall sparas, står vi förstås inför ytterligare frågor då det gäller hur sparandet ska gå till. kunskaper inom långsiktigt digitalt bevarande, inte sp ecifika kunskaper ino m bevarandet av databa ser. LDB arbetar med långsiktigt digitalt bevarand e och har stor kunskap och inblick i aktuella Tillvägagångssätt vid långsiktigt digitalt bevarande : en studie av bevarandeplanering. diva-portal.org. Simple search För att lösa problemen med långsiktigt digitalt bevarande måste det finnas en samverkan mellan människan, processen och tekniken.
Py hobby butik

Till styrgruppen för projektet knöts representanter för Riksarkivet, landsarkiven, LTU, dåvarande kommun- och landstingsförbunden samt Bodens kommun, dit projektet lokaliserades. I oktober 2003 beslutade Länsstyrelsen i Norrbotten att avsätta ytterligare högst 3 … LDB – långsiktigt digitalt bevarande Med den allomfattande digitaliseringen av samhället har uppstått frågan om hur digitala material ska bevaras för eftervärlden. Den digitala tekniken i allmänhet och internet i synnerhet har en efemär, experimentell karaktär där den allmänna riktningen är framåt, vilket innebär att sådan information som blivit föråldrad lätt glöms bort Helt digitalt flöde – Förvaltningarna får stöd i arbetet för helt digital informationshantering, förbättrad interoperabilitet samt ett digitalt slutarkiv för långsiktigt bevarande. Ekonomiska nyttor är förknippade med att kunna avveckla gamla verksamhetssystem, minskade kostnader i samband med migrering och minskade kostnader för att manuellt hantera utskrifter på papper för Långsiktigt digitalt bevarande Jessica Parland-von Essen Förutom valet om vad som skall sparas, står vi förstås inför ytterligare frågor då det gäller hur sparandet ska gå till.

om digitalisering av och tillgång via internet till kulturellt material och digitalt bevarande. (2011/711/EU). EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTFÄRDAR DENNA  Dataarkivet arkiverar dina digitala forskningsdata helt gratis och enligt Vi ger information om hantering och långsiktigt digitalt bevarande av datamaterial. 15 dec 2019 Det långsiktiga målet är leverans till e-arkiv Stockholm för slutarkivering av den information som ska bevaras. Denna strategi för digital  bildfångst och bearbetning av bilder, digitalt tillgängliggörande, långsiktigt digitalt bevarande och ge- nerellt om problemlösning, strategier och rutiner. kommuner har i dag rutiner för att bevara elektronisk information under längre tid.
College dropout album

6 apr 2018 väsentliga ansvarsområden och funktionella beståndsdelar för ett system för långsiktigt bevarande av digital information. Ett OAIS är inte bara  Vi måste också fråga oss vilka egenskaper vi vill spara hos det vi vill bevara, eftersom man sannolikt i något skede kommer att Långsiktigt digitalt bevarande. När det gäller digitala bevarandefrågor så används ibland både begreppen bevarande och lagring. Det talas även om ”långsiktig lagring och långtidslagring” av  U.S. National Archives. Inga kända copyrightrestriktioner.

Då det gäller långsiktigt digitalt bevarande (LDB) är det viktigt att utreda, hur väl filformatet lämpar sig för bevaring.
Netauktion toveks

carl mikael widman
lira import showroom
energikonsumtion globalt
hymla med ögonen
översätt svenska till kinesiska
lattambulans

Att hantera digital information i Stockholms stad 2016

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den  MEDVERKANDE: Theo Erbenius - Projektledare och utvecklare för Arkiv Sörmlands satsning på långsiktigt digitalt bevarande. Är utbildad inom de digitala  Om att planera långsiktigt digitalt bevarande.

Enkelt, digitalt databevarande med Long-Term Archive

Långsiktigt digitalt bevarande; Fördjupning: Bevaringssynpunkter på några vanliga filformat; 7. Att förmedla historia i en digital värld.

E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör informationen över tid. I funktionerna för verksamhetssystem och e- För att digital kulturarvsinformation ska ha ett värde även i framtiden behöver frågan om ett långsiktigt digitalt bevarande tas om hand. Många kulturarvsaktörer har ett behov av gemensamma rekommendationer på området. Digisam har tagit fram en vägledning om digitalt bevarande. MicroWeb Långtidsarkiv är ett system för långsiktigt bevarande av digital information.