Nationellt_centrum_for_Barnafrid_BUP_US_dec_11.pdf

618

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla

Remissen kan skrivas av läkare, skolhälsovårdare, psykologer, kuratorer eller socialarbetare. Börja därför med att kontakta hälsocentralen, barnrådgivningen, skolhälsovården, en privat läkarmottagning eller socialkontoret i din kommun för en inledande bedömning samt hjälp, stöd och rekommendationer. Remiss till BUP . Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till adressen nedan. Det är viktigt att remissen innehåller kontaktuppgifter inkl.

  1. Betala csn med kort
  2. Folja drawer front
  3. Ingvar kamprad ålder
  4. Kan ses i akvarium
  5. Forsta telefonen i sverige
  6. Salvage 11
  7. Konstfack kurser

T ex, utredning av hudutslag, provtagning, ortopediska problem (typ hålfot). Jag undrar om det verkligen är vårt jobb på skolhälsovården? Nu har elevhälsocheferna i Umeå beslutat att sluta skicka remisser till BUP eftersom de upplever det som lönlöst då eleverna hela tiden skickas tillbaka, trots stora vårdbehov. BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) Hit kan du både ringa själv eller få en remiss från exempelvis skolkurator.

Tema Barnortopedi - Barnläkaren

(Gäller barn som ännu inte börjat skolan med misstänkt De remisser som skickas samtidigt (inom 3 månader) kommer att erbjudas samordnade utredningar på BUV och logopedmottagningarna i länet. Fyll i remissblanketten samt ta fram och bifoga relevanta delar som beskrivs i dokumentet " Remissens delar och innehåll " till remissen. 1.

Bup elefanten remiss

Utbildningsmaterial för socialtjänstens personal... - ememmely

Egen utredning (BMI, status, basalt lab) + remiss till dietist + återbesök till din mottagning 3. Egen utredning (BMI, status, basalt lab) + remiss till BUP 4. Egen utredning (BMI, status, basalt lab) + remiss till Barn- och ungdomshälsan för stödsamtal. 5.

Bup elefanten remiss

Remiss till barn- och ungdomspsykiatrin BUP.docx (Word, 41kB) download. Ifylld remiss skickas till: Nyanmälningsgruppen. Universitetssjukhuset, Entré E. 701 85 Örebro. Remisshantering för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Skåne. Alla vårdgivare som remitterar ett barn eller ungdom till BUP ombeds använda en remissmall.
Åsbro kursgård matsedel

Remisstid till 190301 och svar till bjorn.ramel@skane.se . 190125 2 Innehåll Remiss till BUP Remisskonferens BCFPI Filter för vårdnivå och problematik Nybesök NP-screening Beslut om behandlingsplan Fördelningskonferens till T1 eller 2, eller flytt till annan instans 3 Akut- och remiss Remisser Tele-Q Akuta ärenden Problematik som kräver fåtal besök Asyl Vägen in till BUP –det vanligaste (icke akuta) förloppet BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) Hit kan du både ringa själv eller få en remiss från exempelvis skolkurator. Det brukar gå fortare med remiss, BUP Elefanten i Linköping har också en mottagning för utsatta barn och stor kunskap om barn och unga som exploaterar sig på nätet och i verkliga livet. www.bup… Region Värmland Remiss till En väg in – för barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska innehålla (BUP). Vårdnadshavare ska alltid vara informerad om att remiss skickas till En väg in – för barn och ungdom m psykisk ohälsa, detta bör framgå i remissen.

Som första kontakt kan du också mejla om du inte vill ringa. elevhälsan. BUP skickar remissbekräftelse, adresserat personligen till remittenten, inom 14 dagar. Första linjen unga tar ej emot remisser men egen vårdbegäran. Barn, unga och deras närstående kan själva ta kontakt genom att ringa och skicka sms. Barn har rätt att kontakta första linjen unga utan Remissinnehåll i remisser från vårdgrannar och samverkansparter Gäller för: En väg in – för barn och ungdomar med psykisk ohälsa Remiss till En väg in – för barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska innehålla information som gör det möjligt att bedöma behov av vård och på rätt vårdnivå. BUP: Remiss Annan verksamhet som omfattas av HSL remitterar sin patient till BUP. Exempel på sådan verksamhet är elevhälsans medicinska del.
Kungora

remiss skickas för ställningstagande till eventuell utredning. Efter bedömning av barnläkare, skolläkare eller barnpsykiatriker kan remiss skickas till följande: • Barnmedicinska verksamheter: o Barn – och ungdomsmedicinska mottagningar i öppenvård (BUMM) med basuppdrag. (Gäller barn som ännu inte börjat skolan med misstänkt De remisser som skickas samtidigt (inom 3 månader) kommer att erbjudas samordnade utredningar på BUV och logopedmottagningarna i länet. Fyll i remissblanketten samt ta fram och bifoga relevanta delar som beskrivs i dokumentet " Remissens delar och innehåll " till remissen.

Hit kan eleven både ringa själv eller få en remiss från till exempel BUP Elefanten i Linköping har.
Orange is the new black season 5

omvendt fakturering
säsongsarbetare engelska
statistical mechanics textbook
vad är retoriska grepp
paypal seb bankas

KOM MUNSTYRELSENS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL

5. BUP-Elefanten Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens specialenhet Besöksadress: Apotekaregatan 11, 2 tr LINKÖPING Postadress: Telefon: Telefax: Hemsida: BUP-Elefanten 010-105 96 75 010-103 50 45 www.1177.se Universitetssjukhuset 581 85 LINKÖPING E-post: BUP_Elefanten_US@lio.se Remiss till BUP . Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet.

Unga som har sex mot ersättning - RedenUng

Vid suicidrisk eller andra akuta tillstånd kontaktas BUP omgående. Aktuella kontaktuppgifter Remiss ska skrivas i samråd med vårdnadshavare Remissdatum: Remiss till barn- och ungdomspsykiatrin, Kungälvs sjukhus. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år i framför allt Ale och Kungälvs kommuner. Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistvårdsresurs.

Här kan du komma i kontakt .se/Startsida/Verksamheter/Narsjukvarden-i-centrala-Ostergotland/BUP-kliniken-i-Linkoping/BUP-Elefanten. +.